accent mark معنی کلمه

a

accent mark : (موسیقی) یکی از علائم تکیه در موسیقی، علامتی که پس ازیک نت قرار می‌گیرد و نشانمی‌دهدکه نت در چه گامی قرار دارد

american phonetic : əkˈsentˈmɑːrk

british phonetic : ˈæksentmɑːk

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها