altogether معنی کلمه

altogether : روی هم رفته، از همه جهت، یکسره، تماما، همگی، مجموع، کاملا، منصفا

american phonetic : ˌɒltəˈɡeðər

british phonetic : ˌɔːltəˈɡeðə