ampleness معنی کلمه

a

ampleness : فراخی، فراوانی

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها