anniversary معنی کلمه

a

anniversary : سوگواری سالیانه، جشن سالیانه عروسی، مجلس یادبودیا جشن سالیانه، جشن یادگاری

american phonetic : ˌænəˈvɜːrsəri

british phonetic : ˌænɪˈvɜːsəri

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها