antagonistic معنی کلمه

antagonistic : مخالفت آمیز، خصومت آمیز، رقابت آمیز

american phonetic : ænˌtæɡəˈnɪstɪk

british phonetic : ænˌtæɡəˈnɪstɪk