apiece معنی کلمه

a

apiece : برای هرشخص، هرچیز، هریک، هرکدام

american phonetic : əˈpiːs

british phonetic : əˈpiːs

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها