barbette معنی کلمه

barbette : (دراستحکامات) تپه های خاکی که توپها را بر انقرار می‌دهند، (درکشتی جنگی) سنگری که از انجا توپها رااتش می‌کنند

american phonetic : barˈbet

british phonetic : barˈbet