bigbrother معنی کلمه

b

bigbrother : برادر بزرگتر، قیم، رهبر در کار یا عقیده ای

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها