biologic معنی کلمه

biologic : وابسته بعلم حیات یا زندگی شناسی، زیست شناسی،معرفت الحیات، بدست آمده از زیست شناسی عملی، ماده دارویی وحیاتی

american phonetic : ˌbaɪəˈlɑːdʒɪk

british phonetic : ˌbaɪəˈlɑːdʒɪk