biosystematic معنی کلمه

b

biosystematic : مربوط به رده بندی موجودات از روی ساختمان یاخته ای انان

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها