campaign معنی کلمه

campaign : زمین مسطح، جلگه، یک رشته عملیات جنگی، لشکرکشی، مبارزه انتخاباتی، مسافرت درداخل کشور

american phonetic : kæmˈpeɪn

british phonetic : kæmˈpeɪn