coadjutor معنی کلمه

coadjutor : همیاور، همکار، معاون، یاری کننده

american phonetic : koʊˈædʒətər

british phonetic : kəʊˈædʒʊtə