consent معنی کلمه

c

consent : رضایت، موافقت، راضی شدن، رضایت دادن

american phonetic : kənˈsent

british phonetic : kənˈsent

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها