consignment معنی کلمه

consignment : حمل، ارسال، محموله، مرسوله

american phonetic : kənˈsaɪnmənt

british phonetic : kənˈsaɪnmənt