consociate معنی کلمه

c

consociate : همدست کردن، متحد کردن، پیوستن

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها