constringe معنی کلمه

c

constringe : جمع شدن، گرد آمدن، چروک شدن

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها