contrition معنی کلمه

c

contrition : پشیمانی، توبه، ندامت

american phonetic : kənˈtrɪʃn̩

british phonetic : kənˈtrɪʃn̩

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها