curb معنی کلمه

curb : زنجیر، بازداشت، جلوگیری، لبه پیاده رو، محدود کردن،دارای دیواره یا حایل کردن، تحت کنترل درآوردن، فرونشاندن

american phonetic : ˈkɜːrb

british phonetic : kɜːb