daimon معنی کلمه

daimon : (افسانه یونان) خدایی که دارای قوه خارق العاده بوده، دیو