disentanglement معنی کلمه

d

disentanglement : از بند آزاد کردن، از اسارت در آوردن

american phonetic : ˌdɪsɪnˈtæŋɡlmənt

british phonetic : ˌdɪsɪnˈtæŋɡlmənt

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها