distillery معنی کلمه

distillery : کارخانه یا محل تقطیر، رسومات

american phonetic : ˌdɪˈstɪləri

british phonetic : dɪˈstɪləri