dorsiventral معنی کلمه

d

dorsiventral : (کالبدشناسی) دارای قسمت پشتی وشکمی مشخص

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها