ecdysiast معنی کلمه

e

ecdysiast : زن رامشگری که در حین رقص تکه تکه لباس خود را در میاورد و تقریبا عریان می رقصد

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها