electroencephalogram معنی کلمه

electroencephalogram : منحنی هایی که توسط دستگاه ثبت امواج مغز ثبت شده است، موج نگاری مغز

american phonetic : ɪˌlektroʊɪnˈsefələɡræm

british phonetic : ɪˌlektrəʊɪnˈsefələɡræm