enamel معنی کلمه

enamel : مینا ساختن، میناکاری کردن، مینایی، لعاب دادن، لعاب، مینا

american phonetic : əˈnæml̩

british phonetic : ɪˈnæml̩