engarland معنی کلمه

e

engarland : درحلقه گل قرار دادن، احاطه کردن(باحلقه گل)، تاج گل زدن

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها