extramural معنی کلمه

e

extramural : خارج از حصار شهر، مربوط به خارج از دانشگاه

american phonetic : ˌekstrəˈmjʊərəl

british phonetic : ˌekstrəˈmjʊərəl

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها