extrinsic معنی کلمه

e

extrinsic : دارای مبدا خارجی، بیرونی، خارجی، فرعی، جزئی،ضمیمه، اتفاقی، تصادفی، عارضی

american phonetic : ekˈstrɪnsɪk

british phonetic : ekˈstrɪnsɪk

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها