feed معنی کلمه

feed : (دستگاه، کوره و غیره) تغذیه کردن، (دریاچه، مخزن) آب … را تامین کردن، (آتش) روشن نگه داشتن

past participle : 51046

simple past : 51046

american phonetic : ˈfiːd

british phonetic : fiːd

english sentence : feed something info somebody/something

persian sentence : خوراندن به/وارد کردن به، دادن به، (سکه) انداختن در