flunk معنی کلمه

f

flunk : شکست، (آمریکا، خودمانی) شکست خوردن (در امتحانات)، چیدن، موجب شکست شدن

american phonetic : ˈfləŋk

british phonetic : flʌŋk

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها