foist معنی کلمه

f

foist : جا زدن، چیزی را بجای دیگری جا زدن، جیب بری کردن، بقالب زدن (چیز تقلبی)

american phonetic : ˌfɔɪst

british phonetic : foɪst

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها