frantic معنی کلمه

frantic : سراسیمه، (کاملا) بی‌تاب، برآشفته، (از شدت درد یا خشم یا دلواپسی) از خود بی‌خود، دل شوریده

american phonetic : ˈfræntɪk

british phonetic : ˈfræntɪk

english sentence : toothache was making me frantic

persian sentence : دندان درد داشت مرا بی‌تاب می‌کرد