functional معنی کلمه

functional : (پزشکی) (آنچه که کارکرد اندام را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی در ساختمان آن تغییری به وجود نمی‌آورد) کنشی، کارکردی، در کارکرد، در عمل

american phonetic : ˈfəŋkʃn̩əl

british phonetic : ˈfʌŋkʃn̩əl

english sentence : functional diseases

persian sentence : بیماری‌های عملکردی