guerilla معنی کلمه

guerilla : ( guerrilla ) پارتیزان، جنگجوی غیر نظامی

american phonetic : ɡəˈrɪlə

british phonetic : ɡəˈrɪlə