haplont معنی کلمه

h

haplont : (زیست شناسی) موجوداتی که دارای تعداد کروموزوم هایی مانند سلول های جنسی هستند

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها