hawk معنی کلمه

h

hawk : باز، قوش، شاهین، بابازشکار کردن، دوره گردی کردن،طوافی کردن، جار زدن و جنسفروختن، فروختن

american phonetic : ˈhɒk

british phonetic : hɔːk

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها