hemostat معنی کلمه

h

hemostat : عامل بند آورنده جریان خون، (پزشکی) اسباب یا دارویی برای بند آوردن خونریزی

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها