homograft معنی کلمه

h

homograft : پیوند زنی از بافت وجودی مشابه باخود، پیوند از جنس خود

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها