hush معنی کلمه

hush : خاموش کردن، آرامش دادن، مخفی نگاه داشتن، آرام شدن، صدا در نیاوردن، ساکت، ارام، خموش، باغبانی

american phonetic : ˈhəʃ

british phonetic : hʌʃ