hydrotherapy معنی کلمه

h

hydrotherapy : (پزشکی) استفاده علمی آب در درمان بیماری‌ها، آب درمانی

american phonetic : ˌhaɪdroˈθerəpi

british phonetic : ˌhaɪdroˈθerəpi

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها