hypostasis معنی کلمه

h

hypostasis : پایه یانگهبان عضو یا چیزی، پشتیبان، موجود فرضی،حالت تعلیق، معلق، ذات

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها