implead معنی کلمه

i

implead : دادخواست دادن، عرض حال دادن، دفاع کردن

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها