infrasonic معنی کلمه

i

infrasonic : دارای تواتر و نوسانی پایین تر از شنوایی بشر

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها