intolerance معنی کلمه

intolerance : نابردباری، عدم تحمل، عدم قبول، طاقت فرسایی، تعصب،ناتوانی، فروماندگی، عجز

american phonetic : ˌɪnˈtɑːlərəns

british phonetic : ɪnˈtɒlərəns