intra معنی کلمه

i

intra : پیشوند بمعنی در داخل و درتوی و در درون و درمیان

american phonetic : ˈɪntrə

british phonetic : ˈɪntrə

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها