involucrate معنی کلمه

i

involucrate : دارای گریبان یا گریبانه، پوشش دار

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها