k-ration معنی کلمه

k

k-ration : بسته کوچک مواد غذایی ارتشی برای موارد فوق العاده

american phonetic : ˈkeɪˈræʃn̩

british phonetic : keɪˈræʃn̩

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها