liability معنی کلمه

liability : مسئولیت، دین، بدهی، فرض، شمول، احتمال،(درمحاسبات) بدهکاری، استعداد، سزاواری

american phonetic : ˌlaɪəˈbɪləti

british phonetic : ˌlaɪəˈbɪlɪti