liquation معنی کلمه

l

liquation : گداختن، تبدیل باب کردن، گداز، ابگونسازی

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها