loculus معنی کلمه

loculus : محوطه یا قسمت کوچک، اطاقک، حفره، محوطه یا حفره کوچک (مثل محوطه درون مقبره یاسردابه)، (گیاه شناسی) سلولیا حفره تخمدان مرکب، حفره کیسه گرده